Samen Troep Troopen? Gewoon Doen!

Wil jij jou leefomgeving zwerfafvalvrij maken én op een ongedwongen manier kennis maken met buurtgenoten? Wordt dan ook een Troep Trooper! Troep Troopers Eindhoven is namelijk op zoek naar vrijwilligers die houden van geen woorden maar daden. Houd de Facebookpagina en Instagram van Troep Troopers Eindhoven in de gaten voor up-to-date- informatie.

Wil jij in een andere buurt dan Muschberg Geestenberg gaan Troep Troopen? Dat kan, je kan je aansluiten bij groep Berckelbosch, groep Kruidenbuurt + Nieuw Erven, groep Lakerlopen, groep Ut Hofke of groep Woenselse Watermolen (+ gedeelte TU terrein). Woon je in een andere buurt of wijk (stad of dorp?) en wil jij in je eigen omgeving een Troep Troopers groep beginnen? Heel graag want hoe meer Troep Troopers hoe beter! Voor meer informatie vul je het contactformulier in. Wij van Troep Troopers Eindhoven zullen je ondersteunen met het opstarten en het verstrekken van materialen.

Troep Trooping together? Just do it!

Do you want to make your living environment litter-free and get to know neighbors in a casual way? Then become a Troep Trooper too! Troep Troopers Eindhoven is looking for volunteers who love action rather than words. Keep an eye on the Facebook page and Instagram of Troep Troopers Eindhoven for up-to-date information.

Do you want to go Troep Trooping in another neighborhood? That’s possible, you can join group Berckelbosch, group Kruidenbuurt + Nieuw Erven, group Lakerlopen, group Ut Hofke or group Woenselse Watermolen (+ part of TU terrein). Do you live in another neighborhood or district (city or village) and you want to start a Troep Troopers group in your own area? Top! Because the more Troep Troopers the better! For more information, please fill in the contact form.  Troep Troopers Eindhoven will support you with starting up and providing materials.