Wat was het jaar 2023 toch een fantastisch jaar!

We hebben als Troep Troopers Eindhoven in 2023 flink aan de weg getimmerd. We werden gezien en gehoord door de media, organisaties en door de inwoners van Eindhoven. We mochten meedenken over het Klimaatcontract voor de gemeente Eindhoven en Helmond. Wat een hele mooie ervaring was. Je kon ons tegen komen in het ED of in een lokaal blad. Studio 040 maakte een super item over ons. Maar ook de in Tongelre woonachtige John Muermans heeft een erg mooie reportage over Troep Troopers Eindhoven gemaakt.

Landelijke aandacht kregen we door de nominatie voor de Awards voor Duurzaamheid. Uiteindelijk werd Troep Troopers Eindhoven beloond met mooie 2e plaats bij de Publieksprijs. De vakjury heeft ons een plekje toebedeeld in de top 3. Hoe dat sprookje gaat aflopen weten we op 22 januari 2024.

We zijn gegroeid!

In 16 buurten is een TTE groep aanwezig, met 1 basisschool onderhouden we warme contacten en er is een speciale TTE groep opgericht die in de Eindhovense parken zwerfafval opruimt. Deze groep onderscheidt zich doordat de coördinator Engelssprekend is en juist daardoor relatief meer expats in deze groep zitten. Verder hebben 4 externe groepen/buurten zich bij ons aangesloten. Zij voelen zich een troeptrooper maar blijven onder eigen naam hun eigen activiteiten organiseren. Is dit niet geweldig?

Enthousiast geraakt en je wilt meehelpen? Super! Je kunt op www.troeptroopers.nl in de kalender zien wanneer een groep loopt, op de stafkaart zie je in welke buurten we actief zijn en hoe dat je mee kunt doen. Een eigen TTE groep opstarten in je eigen buurt? Neem dan telefonisch contact op met de voorzitter to be.

Promotieteam

Dit jaar is TTE ook begonnen met een promotieteam. De promotie-teamleden (Nico, Inigo, Paul, Myrthe en Gina) waren aanwezig op braderieën en talenten-, vrijwilligers- en jaarmarkten. Het promotieteam is een enthousiaste groep vrijwilligers die je ook als Troep Trooper in “het wild” kunt tegenkomen met hun TTE groepje. Het promotieteam geeft mensen naast informatie over Troep Troopers Eindhoven tevens uitleg over bijvoorbeeld de rol van een sigarettenpeuk in de natuur. Wil je graag dat het promotieteam bij jou evenement aanwezig is dan kun je een e-mail sturen naar info@troeptroopers.nl. Ook als je denkt “ik wil best bij het promotieteam”, stuur dan een berichtje naar info@troeptroopers.nl

Waar kon je Troep Troopers Eindhoven tegenkomen?

Hieronder staat een overzicht van waar we waren, wat we hebben gedaan en met wie. Hopelijk ben ik niemand vergeten. Aanvullingen zijn welkom!

 • 1 van de Stadspareltjes van Eindhoven
 • onderdeel geweest van De Verschilmakers 040
 • partner geworden van Samen voor Eindhoven
 • samen met leden van Navigators Netwerk Eindhoven geplandeld
 • TTE Plandeldag op Strijp-S → met Netwerk Goed Volk en de Plandelman
 • deelgenomen met de 2e Utrechtse Plandeldag → de Plandelman gaf een minilezing en was medeorganisator
 • Geocatching Event → CITO Event
 • Peuken-opruim-actie in het centrum van Eindhoven
 • Pitch voor een subsidie aanvraag als bewonersinitiatief TTE
 • dankzij Jumbo Pagelaan konden we voor de eerste keer “onze flex-vrijwilligers” een blijk van waardering geven
 • De Bries denkt altijd met ons mee
 • dankbaar voor de onmisbare steun van gemeente Eindhoven
 • Ergon is belangrijk: ophalen volle vuilniszakken, meehelpen met acties, voorraadbeheer, opslagruimte.
 • Activiteitencentrum Orka biedt TTE groep Muschberg | Geestenberg | Urkhoven onderdak en ruimte om te vergaderen

Wij worden een Stichting in 2024

Na zorgvuldig wikken en wegen hebben we besloten om het proces om een stichting te worden, opgestart. Stichting Troep Troopers Eindhoven i.o. zal een 5-koppig bestuur krijgen. De rollen zijn tot nu toe als volgt verdeeld:

Naast het bestuur zijn er 3 commissies opgericht.

 • Activiteiten Commissie
 • Commissie Materiaalbeheer en Opslag
 • Commissie Website Beheer

Heb je een vraag, of lijkt het je leuk om deel uit te maken van een commissie of het promotieteam stuur dan een e-mail naar info@troeptroopers.nl.

Als medeoprichter van Troep Troopers Eindhoven ben ik ontzettend trots op wat wij samen hebben bereikt. Ik, Gina, word omringd door een super fijne groep mensen die allemaal geloven in het concept waar Troep Troopers Eindhoven voor staat. Tot ziens in 2024!

De berm zwerfafvalvrij!

Troep Troopers Eindhoven is samen met Schouders Onder Schoon op zoek naar de meest vervuilde berm van Eindhoven! Help jij ons mee? Stuur je foto of video naar info@troeptroopers.nl, zet in de onderwerpregel BERM. De meest vervuilde berm verdiend een award en wordt opgeruimd. Houd altijd de verkeersveiligheid in de gaten en de Algemene Plaatselijke Verordening betreft betreden bermen.

Toelichting

De bermen van onze wegen, vaarwegen en spoorlijnen beslaan een netwerk van zo’n 1.500 km2. Dat is de helft van het volledige natuurnetwerk in Nederland! In deze bermen leven tal van planten- en diersoorten zoals bijen, hommels, vlinders, zweefvliegen, allerlei vogelsoorten en (woel)muizen. Maar dat is niet alles wat je vindt. Verpakkingen van bijvoorbeeld fastfoodketens maar blikjes, flesjes, peuken, etensresten. Eigenlijk alles wat je maar kunt bedenken ligt er. We behoren de berm niet langer als dumpplek voor zwerfafval te zien maar daarvoor in plaats als het leefgebied van planten en dieren. Door van de berm een stukje beschermd natuurgebied te maken hopen de initiatiefnemers dat te bereiken.

Beschermde Berm

Op Schouders Onder Schoon staat het volgende te lezen: “Het gedrag van automobilisten is te verklaren, aldus de gedragsexperts van Fama Volat: ‘De berm wordt ervaren als een stukje niemandsland. Als we onderweg dan toch van ons afval af moeten, dan maar op een plek waar we niemand tegen de borst stuiten.’ Met de aanduiding van Beschermde Berm verandert de berm van niemandsland naar een erkend en beschermd stukje natuurgebied.

De gedragsexperts: ‘Automobilisten zijn bekend met het bruine bord – in stijl van de Werelderfgoed-borden – en in een beschermd natuurgebied gooi je niet zomaar een prulletje op de grond. Ons brein maakt schonere associaties bij een natuurgebied.’ Het initiatief Beschermde Berm sluit volledig aan bij het VN-akkoord over biodiversiteit: in 2030 moet minstens 30% van de aarde beschermd gebied zijn.”

Gedragsverandering

Wat voor een schone buurt geldt, geldt ook voor een berm. Vuil trekt vuil aan. Door bermen schoon te maken én te houden, worden hopelijk weggebruikers gestimuleerd om minder afval op straat en/of berm/groenvoorziening te gooien. Uiteindelijk hebben we minder zwerfafval zelf in de hand!