DE DOELEN VAN TROEP TROOPERS EINDHOVEN

Stichting Troep Troopers Eindhoven heeft in 10 zinnen beschreven wie ze zijn, wat ze doen en wat ze belangrijk vinden.

 1. Troep Troopers Eindhoven (TTE) is een non-profit stichting dat als eerste doel heeft in
  Eindhoven het zwerfafvalprobleem te verminderen.
 2. Daarnaast wil TTE de verbondenheid tussen bewoners onderling en
  de verbondenheid van bewoners met hun leefomgeving vergroten door middel van 1 á 2
  keer per maand samen zwerfafval op te ruimen.
 3. Troep Troopers Eindhoven verbindt zo zwerfafval op een natuurlijke wijze met een aantal
  sociale componenten.
 4. Namelijk: gezellig samen zijn, meer beweging, tijd voor een praatje, eenzaamheid
  bestrijden, nuttig bezig zijn, integratie (expats en anderstalige), ontmoetingen met
  buurtgenoten, erbij horen en meedoen.
 5. Daarom probeert Troep Troopers Eindhoven buurtbewoners te enthousiasmeren om samen
  het zwerfafvalprobleem aan te pakken.
 6. Speerpunten die bij TTE hoog in het vaandel staan zijn: veiligheid, participatie en inclusie.
 7. Derde doel is dat Troep Troopers Eindhoven buurtgenoten wilt inspireren om zich ook in
  te zetten voor een schonere en veiligere eigen leefomgeving.
 8. Daarvoor is het TTE Promotieteam opgericht; zij laten mensen zien dat het leuk en gezellig
  is om elkaar op deze vrijblijvende laagdrempelige manier te ontmoeten.
 9. Tot slot: bij TTE is iedereen welkom; geloof, afkomst, seksuele geaardheid, gender,
  leeftijd, overtuiging, mobiel of minder mobiel, dat doet er niet toe.
 10. Bij Troep Troopers Eindhoven telt wát je doet, niet wié je bent