(English? ↡ )
Soms vind je tijdens het plandelen of überhaupt tijdens een buitenactiviteit slagroompatronen, drukhouders en/of wegwerpdrukhouders. Wees dan op de hoogte van het volgende: sinds 1 januari 2023 valt lachgas onder de Opiumwet en is er een verbod op lachgas. Het vervoeren van gasdrukhouders is daarom ook strafbaar!

Slagroompatronen mag je wel opruimen of in de prullenbak gooien omdat die vaak leeg zijn. Zij leveren niet zo’n groot gevaar voor jou op. De drukhouders daarentegen zijn bijna nooit volledig leeg en leveren daardoor wel een reëel gevaar op.

WAT DOE JE MET GEVONDEN DRUKHOUDERS?

Maak met de BuitenBeter App een melding. Maak een goede overzichtsfoto en vermeldt de locatie. Een gespecialiseerd bedrijf komt dan de gevonden drukhouder ophalen. En als het opgehaald is krijg je een email met daarin een foto van de opgeruimde locatie. Hoe mooi is dat!

NITROUS OXIDE

Sometimes during plogging or even during an outdoor activity you will find whipped cream cartridges, pressure containers and / or disposable pressure containers. Then be aware of the following: since January 1, 2023, laughing gas is covered by the Opium Act and laughing gas is prohibited. The transport of gas pressure containers is therefore also punishable!

Whipped cream cartridges can be cleaned up or thrown in the trash because they are often empty. They do not pose such a great danger to you. The pressure containers, on the other hand, are almost never completely empty and therefore pose a real danger.

WHAT DO YOU DO WITH FOUND PRESSURE HOLDERS?

Make a report with the BuitenBeter App. Take a good overview photo and state the location. A specialized company comes to collect the pressure container. And when it is picked up you will receive an email with a photo of the cleaned location. How beautiful is that!