Korte uitleg hoe website werkt

Welkom op de website van Troep Troopers Eindhoven! Graag wil ik je uitleggen wat je hier kunt doen. Op de mobiele telefoon vind je de buttons rechtsboven onder de menu button (de streepjes). Helemaal bovenaan staat HOME | DOE MEE | MATERIALEN | STAFKAART | WIE ZIJN WIJ | CONTACT | INFOMARTIEF. Als je op één van hen klikt kom je steeds in een andere omgeving terecht. Klik je op HOME dan kom je op de homepage terug.

Onder DOE MEE lees je hoe jij een eigen Troep Troopers groep kunt beginnen. Maar daar lees je ook hoe jij met je eigen al bestaande zwerfafval-opruim-groep onderdeel kunt worden van TTE. Natuurlijk met behoud van eigen naam en identiteit!

MATERIALEN spreekt voor zich. Daar wordt uitgelegd welke materialen wij voorhanden hebben en hoe jij daar gebruik van kan maken.

Bij STAFKAART zie je rechts een landkaart. Als je daar op klikt kom je op de homepage van de stafkaart. Je ziet daar alle actieve groepen. Wanneer je met je cursor naar een rood afgebakend gebied gaat verschijnt de naam van de groep in beeld. Klik je vervolgens op dat gebied dan zie je in één oogopslag het wie, wat, wanneer en hoe.

Bij WIE ZIJN WIJ vertellen we hoe Troep Troopers Eindhoven is ontstaan. Wil je in contact komen met TTE dan klik je op CONTACT.

INFORMATIEF daar staan verschillende soorten informatieve blog. Een blog kan ook geschreven door worden door een derde partij, of informatieve stukken, kan ook een verslag zijn van bijvoorbeeld de Landelijke Opschoondag.

Wat staat er nog meer?

Kijk je meer naar beneden dan zie je dat de TTE-groepen stuk voor stuk worden genoemd. Als je op een TTE-groep klikt dan kom je op de homepage van de stafkaart. Daarnaast zie je de stafkaart, klik er op en je komt op de stafkaart terecht.

Daaronder zie je het aantal kilo’s staan van wat er totaal is opgehaald. Het is een ruwe schatting want wij kwikken de vuilniszakken. Daarnaast staan het aantal vrijwilligers en het aantal buurtgroepen.

Veel plezier met het ontdekken van de website.

(English? ↡ )
Soms vind je tijdens het plandelen of überhaupt tijdens een buitenactiviteit slagroompatronen, drukhouders en/of wegwerpdrukhouders. Wees dan op de hoogte van het volgende: sinds 1 januari 2023 valt lachgas onder de Opiumwet en is er een verbod op lachgas. Het vervoeren van gasdrukhouders is daarom ook strafbaar!

Slagroompatronen mag je wel opruimen of in de prullenbak gooien omdat die vaak leeg zijn. Zij leveren niet zo’n groot gevaar voor jou op. De drukhouders daarentegen zijn bijna nooit volledig leeg en leveren daardoor wel een reëel gevaar op.

WAT DOE JE MET GEVONDEN DRUKHOUDERS?

Maak met de BuitenBeter App een melding. Maak een goede overzichtsfoto en vermeldt de locatie. Een gespecialiseerd bedrijf komt dan de gevonden drukhouder ophalen. En als het opgehaald is krijg je een email met daarin een foto van de opgeruimde locatie. Hoe mooi is dat!

NITROUS OXIDE

Sometimes during plogging or even during an outdoor activity you will find whipped cream cartridges, pressure containers and / or disposable pressure containers. Then be aware of the following: since January 1, 2023, laughing gas is covered by the Opium Act and laughing gas is prohibited. The transport of gas pressure containers is therefore also punishable!

Whipped cream cartridges can be cleaned up or thrown in the trash because they are often empty. They do not pose such a great danger to you. The pressure containers, on the other hand, are almost never completely empty and therefore pose a real danger.

WHAT DO YOU DO WITH FOUND PRESSURE HOLDERS?

Make a report with the BuitenBeter App. Take a good overview photo and state the location. A specialized company comes to collect the pressure container. And when it is picked up you will receive an email with a photo of the cleaned location. How beautiful is that!